Course curriculum

 • 1

  Notes

  • Notes

 • 2

  Chapter 1 Quran ke mayne kya hai, Quran ko seekhne aur uspar amal karne ki ehmiyat, Wahi ke mayne, Wahi ke aane ke tareeke, Ambiya aur hamare Khwaab me farq, Muhammad s.a.w ko khwab me dekhna

  • IUQ 1A

  • IUQ 1B

  • IUQ 1C

  • Quiz 1

 • 3

  Chapter 2 Wahi-e- Matloo aur Ghair matloo, Hadeese Khudsi, Quran par Aitarazaat, Quran ka Nuzool 23 saal me, Quran ka dheere dheere naazil hona, Pehli aur aakhari wahi, Makki aur Madani Soortein

  • IUQ 2A

  • IUQ 2B

  • IUQ 2C

  • Quiz 2

 • 4

  Chapter 3 Makki aur Madani Ayato ke Ilm ke fayde, Madani Soorto me Makki Aayatein, Asbaab An Nuzool, Quran ki Compilation (3 Stages)

  • IUQ 3A

  • IUQ 3B

  • IUQ 3C

  • Quiz 3

 • 5

  Chapter 4 Addition of Dots and Tashkeel, End of Ayahs, Soorton Ke Naam, Ayato ke Markings, Waqf ke Symbols, Naskhi Aur Farsi Script

  • IUQ 4A

  • IUQ 4B

  • IUQ 4C

  • IUQ 4D

  • Quiz 4

 • 6

  Chapter 5 Mohkamaat Aur Mutashabihaat, Hakeeki Aur Majazi Mayne, Mubham Aayatein, Quran me misaalo se samjhana, Qasmein, An Nasikh Wal Mansooq, Takhsees, Qur'an Ek Maujzah

  • IUQ 5A

  • IUQ 5B

  • IUQ 5C

  • Quiz 5

 • 7

  Chapter 6 Quran ek maujzah, Qurab me ki gayi Predictions, Quran ki tafsee Tafseer ki zaroorat, Quran ke nuzool ka maqsad, Quran ki tafseer ke riwaj ki shuruaat, 10 mashoor sahabah jo Quran ko bahut ache se samajhte, Tabioon ka daur, 5 stages of tafaseer,

  • IUQ 6A

  • IUQ 6B

  • IUQ 6C

  • IUQ 6D

  • Quiz 6

 • 8

  Final Exam For Certification

  • Final Exam for Certification